اطلاع رسانی 

نسخه جدید کامپایلر Bascom avr به شماره ۲٫۰٫۷٫۸

با سلام خدمت مشتریان گرامی یزد کیت ،  نسخه جدید کامپایلر بسکام  Bascom avr  با شماره ۲٫۰٫۷٫۸ ارائه شده است . تغییرات اعمال شده در این نسخه به شرح زیر میباشد . مشتریان گرامی یزد کیت می توانند از طریق آموزش موجود در سایت در این لینک نسبت به بروز رسانی نسخه قدیم بسکام ای وی آر  به نسخه جدید اقدام کنند .

تغییرات اعمال شده در نسخه جدید  بسکام Bascom Avr 2.0.7.8

۲٫۰٫۷٫۸٫۰۰۱ public release
– changing a bit on a passed array inside a sub/function gave a bit index error.
– while moving all single FP code to fp_trig.lib, some double (but WRONG) functions were moved to the top. It causes various problems. Update your LIB package using the updatewiz !
– clear buffer did not reset the RST pin in case CTS/RTS was used.
– val()/asc2float contained a bug for converting big values not fitting into the mantissa. The exponent was not increased.
– asc() can have an additional index parameter : byte=Asc(string|string constant[,index]). Use this instead of asc(mid(
– user functions/subs can have a custom color.
– added support for i2c lcd display RX1602A5. Use : config lcd = 16×2 , chipset = st7032
– using overlay pointing to a string array resulted in a wrong overlay address.
– additional XTEA2.LIB added. This lib complies with the original standard.
– Tab order can be changed with drag and drop.
– USI master TWI mode added.
– when config submode=new was used, the syntax check could give false errors.
– mkII programmer would give a warning about chip mismatch when atmel chip ID was the same.
– pulsein.lib was missing from distribution.
– documented beta switches $NOTYPECHECK, $TYPECHECK and $REDUCEIVR
– when using a serial boot loader compiled with an older version, and when calling it from code (not after a reset) you need to reset the u2x flag in ucsrxA.
Or you can compile both the bootloader and main code with the new version. When you want the old behaviour, you can remark the u2x constant in the dat file.
– FLIP programmer will not erase EEPROM anymore.
– use ALT key to select blocks of text in the editor.
– hint window location fixed for multi monitors systems.
– rgb8to16() function added to convert RGB8 to RGB16.
– xmega, config OSC : when using external osc, the oscillator ready test was not working properly. enable the internal osc as a workaround in 2077. fixed in this release.
– arduino leonardo can be programmed with myAVR MK2/AVR910. You need to give a manual reset before pressing F4.
– attiny87 dat file contained an error : INTADR = 1 ; it was 2 but must be 1
– xmega spi length parameter supported globals only. now it supports locals and parameters as well.
– syntax check gave errors when config submode=new was used in some cases.
– ۱wirecount returned with ERR set, even when sensors were found.
– simulator has trace log option to dump all executed lines to a file.
– error list content can be copied to clipboard with right mouse popup menu.
– xmega uarts 5-8 serial buffered output enable the wrong uart.
– indention line colors can be customized.
– proper indent will not indent comment.
– getkbd() required change for xmega. (xmega does not use port register for pull up)
– added dword support to lookup()
– config rnd=16|32 added to support bigger random numbers.
– attiny441 stk500 settings changed. attiny441 and attiny841 verified with real chips. some mods made to the dat files.
– increased internal constant string storage length to 1024. for cases like : s=”some very long constant”. previously the max size was 256.
– xmegaE5 timers 4/5 support added.
– xmegaE timer4/5 OVF bit need a manual reset, writing a 1 to intflags register. it is not cleared automatically.
– xm128a1U dat file added
– code folding added to editor. Press F11 to fold a sub/function
– all project files can be placed in an archive (zip) file.
– AVR-DOS, GET and PUT support $bigstrings
– $boot extended to support >64KB processors. $boot can be used together with $inc to include a boot loader in your code.
– FM25C256 example with BMA.bas sample added which demons xmega ramtron lib with shared bus.
– baudX=value added for Xmega. This will change the baud rate on an xmega at run time.
– special multi bus i2c added for normal AVR processors. See config i2cbus.
– muli dimensional array support added like : dim ar(10,50,3,5,2).
– long/dword data types added to SORT statement.
– report extended with bit position in memory and length of dimensioned strings.
– Lookup supports a numeric variable too for the label : novar = LOOKUP( value, label|address).
– soft spi supports DATA ORDER LSB and MSB.
– str() second optional parameter added to help. It specifies number of digits after the DP. Only for doubles.
– m324/m164/m644/m1280 config timer0, disconnect option fixed.
– settings xml file can be passed as parameter to allow different settings files and versions.
– added option to show invisible characters.
– added support for DWORD to SWAP.
– added insertionsort.bas sample.
– m64C1 and M32C1 dat files added.
– History Backup option added : it will create a unique copy of the source file each time you save a file.
– code explorer can show INC files under their own branch (options, environment, IDE)
– Qsin and Qcos integer trig added.

 

 

با تشکر گروه یزد کیت

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.